Vad är varmförzinkning?

Varmförzinkning är en form av förzinkning. Det är processen för att belägga järn och stål med zink, som legerar med basmetallens yta när du sänker ned metallen i ett bad med smält zink vid en temperatur av cirka 449 ° C (840 ° F). När den exponeras för atmosfären reagerar den rena zink (Zn) med syre (O2) för att bilda zinkoxid (ZnO), som vidare reagerar med koldioxid (CO2) för att bilda zinkkarbonat (ZnCO3), en vanligtvis tråkig grå, ganska stark material som skyddar stålet under mot ytterligare korrosion under många omständigheter. Galvaniserat stål används ofta i applikationer där korrosionsbeständighet behövs utan kostnaden för rostfritt stål och anses vara överlägsen vad gäller kostnad och livscykel.
new


Posttid: 11-20-20 apr